Úklid hřbitova před velikonočními svátky

Jarní úklid jsme po náročné zimě provedli také na hřbitově. Větvičky a staré listí jsou shrabané, odpadky uklizeny, u márničky je připravený sud na vodu. Pumpa u studny je opravena, voda teče. Prosím občany, aby si uklidili hrobová místa a odpadky nevyhazovali za hřbitov, ale do připravené popelnice. Je platný nový řád veřejného pohřebiště, prosím o jeho dodržování. Máme pěkný hřbitov tak ho pojďme společně udržovat.

Platný řád veřejného pohřebiště: