Strategický plán obce – dotazník

Milí sousedé,

v následujících měsících budeme vytvářet strategický plán rozvoje obce. Jde o významný dokument, který je důležitý při žádostech o dotační tituly, ale i při běžném plánování investic.

Naše obec se za poslední roky významně změnila. Jako jedné z mála obcí v regionu nám obyvatelé neubývají, ale naopak přibývají. Každý rok se do naší obce stěhuje několik nových sousedů a každý máme své vlastní představy o tom, do čeho bychom měli investovat naše společné prostředky, co je nutné vybudovat a co je naopak zbytečné.

Prosím Vás proto o vyplnění ankety, ve které zhodnotíte, jak se vám v naší obci žije a co je třeba zlepšit. Čím více se Vás zapojí, tím lepší budeme mít představu o tom, co Vám chybí, co byste si přáli a co je podle Vás důležité. Na položené otázky prosím odpovězte zaškrtnutím odpovědi, která nejvíce respektuje Váš názor, popřípadě doplňte vlastní komentář. Anketa je plně anonymní – nebojte se proto napsat svůj názor opravdu upřímně.

Odkaz na anketu: https://www.survio.com/survey/d/U1O9S9Y2H8N9Y8J8A

Předem za to děkuji.

Lucie Hostašová
starostka obce Hory