Veřejné projednání k tvorbě Strategické plánu rozvoje obce

Obec Hory si vás dovoluje srdečně pozvat na „Veřejné projednání k tvorbě Strategické plánu rozvoje obce“, které se uskuteční v pondělí 24. 05. 2021 od 16:00 hod. v budově obecního úřadu na adrese: Hory 47, 360 01 Hory

Toto setkání bude zaměřené na přípravu Strategického plánu rozvoje obce na období 2021–2030.

Na setkání proběhne:
• představení struktury strategického plánu,
• shrnutí dosavadní práce při tvorbě strategického dokumentu,
• shrnutí výsledků dotazníkového šetření
• řízená diskuze a připomínkování plánovaných aktivit v obci.

Setkání se koná za účasti zástupců vedení obce, zpracovatelů ankety a strategického plánu rozvoje obce.

K účasti zveme občany, zástupce neziskových subjektů i podnikatele, kteří mají zájem podílet se na tvorbě Strategie rozvoje obce.

Těšíme se na Vás.

Lucie Hostašová
starostka obce

Pozvánka ve formátu PDF níže: