Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

Krajský úřad vydal k záměru: „Středisko obchodu a služeb, Karlovy Vary – Hory I“ závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

Stanovisko ke stažení ve formátu PDF: