Aktuální mimořádná a ochranná opatření ke covid-19

Níže naleznete ke stažení ve formátu PDF:

  • Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 21. 6. 2021
  • Změnu ochranného opatření s účinností od 17. 6. 2021


Ke stažení: