Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 3/2021 Mikroregionu Sokolov – východ

Úplné znění schváleného rozpočtového opatření č. 3/2021 Mikroregionu Sokolov – východ je zveřejněno v elektronické podobě na http://www.sokolov-vychod.cz/zakladni-dokumenty a je možno nahlédnout do jeho listinné podoby v sídle svazku obcí Mikroregion Sokolov – východ na adrese: Lázeňská 114, 357 41  Královské Poříčí.