Aktuální mimořádná a ochranná opatření ke covid-19

Níže naleznete ke stažení ve formátu PDF:

  • Změnu mimořádného opatření ze dne 30. 7. 2021 k ochraně dýchacích cest, s účinností od 31. 8. 2021
  • Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 30. 8. 2021


Ke stažení: