Aktuální mimořádná a ochranná opatření ke covid-19

Níže naleznete ke stažení ve formátu PDF:

  • Změnu mimořádného opatření ze dne 27. 10. 2021 ke screeningovému testování ve školách, s účinností od 22. 11. 2021
  • Ochranné opatření – seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 15. 11. 2021
  • Změnu mimořádného opatření ze dne 28. 6. 2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování, s účinností od 15. 11. 2021
  • Změnu mimořádného opatření ze dne 13. 1. 2021 k povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování, s účinností od 15. 11. 2021
  • Změnu mimořádného opatření ze dne 30. 8. 2021 k testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a poskytovatelů sociálních služeb, s účinností od 15. 11. 2021
  • Změnu mimořádného opatření ze dne 27. 10. 2021 k ochraně dýchacích cest, s účinností od 15. 11. 2021
  • Mimořádné opatření – diskriminační RT-PCR vyšetření vzorků, s účinností od 15. 11. 2021


Ke stažení: