Vstupuje v platnost nový zákon o odpadech – od 1.1.2022

Vážení a milí sousedé,
od nového roku vstupuje v platnost nový zákon o odpadech.

To by vás za jiných okolností nemuselo vůbec zajímat, ale z nového zákona plyne také zcela nový způsob placení poplatků za komunální odpad. Každý obyvatel naší obce musí splnit ohlašovací povinnost. Co to znamená? Každý, kdo v obci vlastní nemovitost, se musí registrovat na obecním úřadě k platbě poplatku za odpady. Tuto povinnost musí splnit buď přímo vlastník nemovitosti, nebo ten, kdo ho zastupuje na základě plné moci.

Jak vyplnit formulář s registrací?

Kde mohu formulář odevzdat?

  • osobně na Obecní úřad Hory, Hory 47, 360 01 Hory
  • elektronickou formou na e-mail: podatelna@obec-hory.cz. Dokument musí být čitelný a podepsaný

Prosím nenechávejte přihlašovací povinnost na poslední chvíli, doporučujeme odevzdat do 15.12.2021, aby byl prostor pro případné opravy či doplnění. Pokud plátce nesplní ohlašovací povinnost, nebo nezaplatí včas a správně může správce poplatku zvýšit poplatek až na trojnásobek. K tomu samozřejmě přistupovat nechceme, takže vás moc prosím o vyplnění formuláře a jeho včasné dodání na obecní úřad.

Kolik budeme od nového roku platit?

Četnost svozu poplatek

  • 1x týdně (120l) 3.120,- Kč
  • 1x týdně (240l) 6.240,-Kč
  • 1x za 14 dnů (120l) 1.560,- Kč
  • 1x měsíčně (120l) 780,- Kč

Poplatek lze uhradit v období od 1. ledna do 30. září příslušného kalendářního roku. Obec nezasílá složenky ani platební předpis. O blížícím se termínu úhrady informuje na webových stránkách a vývěskách. Termín úhrady poplatků by si měl hlídat samotný plátce. Prosím Vás tedy v tomto směru o včasné placení poplatku.

V případě jakéhokoli dotazu, nejasnosti či otázky nás neváhejte kontaktovat.
Předem moc děkuji za vaši součinnost.

Lucie Hostašová
starostka obce, tel. 353 222 148, mail: podatelna@obec-hory.cz