Blíží se splatnost – poplatek ze psů

Obecní úřad Hory upozorňuje občany na povinnost uhradit do 30.4.2022 poplatek ze psů. Poplatek lze uhradit jak v hotovosti do pokladny obecního úřadu, tak bezhotovostním převodem na bankovní účet obce č. 180324634/0600 s variabilním symbolem čísla domu držitele psa.