Doporučení k užívání vody – léto 2022 

Vážení spoluobčané,

z důvodu nedostatku vody respektujte prosím, že se nesmí napouštět bazény, zalévat zahrady, mýt auta vodou z vodovodu. Zároveň Vás žádáme, abyste výrazně omezili také užívání vody z říček a potoků.
Vodu z vodovodu prosím užívejte pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům.
Nedostatek vody v přírodě nebudeme moct žádným způsobem kompenzovat, šetřeme s ní, prosím.

Děkuji.

Lucie Hostašová
starostka obce