To nevymažeš!

Policie ČR společně se společností ESET spustili informační kampaň „To nevymažeš!“.

Jedná se o první část osvěty před kyber kriminalitou se zaměřením na problematiku sextingu (*sdílení vlastních intimních fotografií, videí anebo zpráv s erotickým obsahem v digitálním prostoru). Stránky, které se tématu sextingu věnují, obsahují preventivní informace https://www.tonevymazes.cz/ .

https://www.policie.cz/clanek/nebezpeci-spojena-se-sextingem.aspx