Stavba zahájena

Dnes ČEZ zahájil výkopové práce pro uložení vysokonapěťového kabelu pro výstavbu Slunečné Hory.

Nyní práce začínají u hřiště, dále se bude postupovat dle zveřejněného záměru http://obec-hory.cz/2023/03/oznameni-stavby/ .

V tuto chvíli nebude docházet k žádným uzavírkám komunikace.

Montáž provádí OMEXOM GA Energo, s.r.o., stavbu neprovádí obec.

Děkujeme vám za vaši shovívavost.

Lucie Hostašová, starostka obce