Aktuality

Vítání občánků v Horách

Milí sousedé, poprvné v historii obce se bude konat vítání občánků. Hory každým rokem rostou a přibývá nám i novorozenců.

A přestože vítání občánků jsme odsouhlasili již před “covidem”, bude se první vítání občánků konat pro ročníky 2022 – 2017 až letos. Následně bude vítání občánků pravidelně jednou za rok.

Prosím proto všechny maminky a tatínky: pokud máte zájem o vítání občánků, vyplňte na webových stránkách přihlášku. Přihlášku si případně můžete vyzvednout i na obecním úřadě. Na základě zájmu bychom pak rozeslali pozvánky a uspořádali slavnostně první vítání občánků v Horách.

Pro dětičky, které již byly přivítání v jiném městě, se naše vítání nevztahuje.

Přihláška: http://obec-hory.cz/obecni-urad-hory/formulare-obecniho-uradu/ – Přihláška na vítání občánků (DOC)

Volba prezidenta republiky 2023

Ve dnech 27. a 28. 1. 2023 se uskuteční II. kolo volby prezidenta České republiky. Základní informace naleznete zde.​ Hlasovací lístky budou k dispozici ve volebních místnostech.

Svoz vánočních stromků

Svoz vánočních stromků bude v obci probíhat od 5. ledna 2023. Vánoční stromky musí být kompletně odstrojeny – bez řetězů, ozdob a háčků. Odstrojené stromky nechte u svých popelnic nebo u plotu svého domu. Do svozu nepatří umělé stromky. Svoz bude probíhat do 12. ledna 2023.

Mikuláš k Vám domů

Mikuláš, anděl a ČERTI budou procházet obcí Hory.

Průvod se může zastavit i u Vás doma a to v pondělí 5. prosince 2022 v čase 17 – 20 hod.

Mikulášskou návštěvu objednávejte nejpozději do 1. prosince 2022 u Lucie Hostašové, tel. + 420 777 747 448

Ustanovující zastupitelstvo obce Hory

Vážení spoluobčané,

v pondělí 17.10.2022 se konalo ustanovující Zastupitelstvo obce Hory.

Starostkou obce byla zvolena Lucie Hostašová, místostarostou Jan Paleček, zastupitelé Miroslav Hradílek, Václav Kolínek, Lucie Kadlecová, Karel Špecián, Vladimír Valeš. Všichni zastupitelé složili slib a zahájili svůj čtyřletý zastupitelský mandát.

Oznámení o době a místě konání voleb

Starostka obce Hory v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách dozastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky:dne 23. září 2022 od 14. 00 hodin do 22.00 hodin dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v kanceláři Obecního úřadu Hory, Hory 47, 360 01 Hory.

Číst více