Aktuality

Veřejné projednání k záměru Středisko obchodu a služeb Karlovy Vary – Hory I – termín 5.11.2020

Krajský úřad Karlovarského kraje odbor životní prostředí a zemědělství svolal veřejné projednání k záměru Středisko obchodu a služeb Karlovy Vary – Hory I na termín 5.11.2020 od 15:30 hod. do Krajské knihovny Karlovy Vary. Starostka obce obratem požádala o posunutí termínu vzhledem k pandemické situaci v ČR. Jednání ani nesplňuje znak nezbytnosti či naléhavosti. Této žádosti nebylo doposud vyhověno. 

Oznámení – provoz OÚ Hory

Pravidla provozu Obecního úřadu Hory od 12.10.2020 do 25.10.2020 budou spočívat v omezení osobního kontaktu s adresáty veřejné správy upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům v úředních hodinách. Osobní kontakt bude umožněn pouze s použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, dodržování hygienických opatření a odstupu mezi osobami alespoň 2 metry.

Číst více

Svoz nebezpečného odpadu

Obecní úřad Hory oznamuje občanům, že dne 03. 10. 2020 bude proveden   svoz  nebezpečného odpadu na stanovištích:

  • u restaurace „Pod kaštanem“ 09:00 – 09:20 hod.
  • u statku                                   09:25 – 09:45 hod
  • u hřiště                                    09:50 – 10:10 hod
  • kontejnerové stání č. 3 (pod kapličkou)            10:15 – 10:35 hod.

Mezi nebezpečný odpad patří: elektrospotřebiče, barvy, laky, autobaterie a baterie, zářivky, chemikálie.

Velkoobjemové kontejnery na odpad – podzimní svoz

Obecní úřad Hory oznamuje občanům, že budou v obci umístěny velkoobjemové kontejnery na odpad – podzimní svoz:

  • kontejnerové stání č.5 (u statku)                                           út 29.9.2020
  • kontejnerové stání č. 3 (pod kapličkou)                                 st 30.9.2020      
  • u autobusové zastávky MHD                                                 čt 1.10.2020 
  • u dětského hřiště                                                                   pá 2.10.2020
  • kontejnerové stání č.2 (u plynostanice)                                 so 3.10.2020  

Do kontejnerů neodkládejte pneumatiky, elektrospotřebiče, stavební suť.

Lidem starších 69 let nabízí obecní úřad pomoc s odvozem odpadu z domova na stanoviště svozu odpadu. V případě zájmu nás prosím kontaktujte do 28. 09. 2020 na tel. čísle 777 747 448.

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 21. 9. 2020 do odvolání ze dne 18 září 2020, Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 a Nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech č. 2/2020

Plné znění ke stažení v PDF:

Informace o umístění volebního stanoviště pro hlasování z motorového vozidla pro volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje a Senátu

 Volební stanoviště pro hlasování z motorového vozidla pro volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje a Senátu České republiky ve volebním obvodu č. 3 se sídlem v Chebu konané ve dnech 2. a 3. října 2020 jsou umístěna pro voliče podle místa trvalého pobytu: 

pro okres Cheb: areál Nemocnice Cheb, K Nemocnici 1204/17, Cheb 

pro okres Sokolov: areál Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., Chebská 282, Sokolov 

pro okres Karlovy Vary: areál Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary 

U volebního stanoviště lze hlasovat dne 30. září od 7 do 15 hodin

U volebního stanoviště může hlasovat volič, který je voličem podle zákona upravujícího volby do zastupitelstev krajů nebo zákona upravujícího volby do Senátu a ve dnech voleb je evidován jako osoba v karanténě nebo izolaci z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19, a který má adresu místa trvalého pobytu na území okresu, pro nějž bylo volební stanoviště zřízeno. 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti občanským průkazem, nebude mu hlasování umožněno. 

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den hlasování u volebního stanoviště může volič obdržet hlasovací lístky i u volebního stanoviště. 

Oficiální informace: