Aktuality

Aktuální mimořádná a ochranná opatření ke covid-19

Níže naleznete ke stažení ve formátu PDF:

 • Mimořádné opatření – omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 19. 4. 2021 do odvolání
 • Mimořádné opatření – omezení poskytování sociálních služeb, s účinností od 13. 4. 2021 do odvolání
 • Změna mimořádného opatření k omezení obchodu a služeb ze dne 10. 4. 2021, s účinností od 13. 4. 2021
 • Změna mimořádného opatření k testování žáků ve školách ze dne 6. 4. 2021, s účinností od 13. 4. 2021

Ke stažení:

Aktuální mimořádná a ochranná opatření ke covid-19

Níže naleznete ke stažení ve formátu PDF:

 • Mimořádné opatření – omezení návštěv ve věznicích s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
 • Mimořádné opatření – podmínky vycházek u poskytovatelů sociálních služeb s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
 • Mimořádné opatření – návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních a u poskytovatelů sociálních služeb s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
 • Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
 • Mimořádné opatření – omezení obchodu a služeb s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
 • Mimořádné opatření – opatření ve školách s 1. fází rozvolnění s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
 • Mimořádné opatření – testování žáků ve školách
 • Mimořádné opatření – testování zaměstnanců ve školách
 • Mimořádné opatření – testování u přijímacích zkoušek s platností od 26. 4. 2021

Ke stažení:

Úklid hřbitova před velikonočními svátky

Jarní úklid jsme po náročné zimě provedli také na hřbitově. Větvičky a staré listí jsou shrabané, odpadky uklizeny, u márničky je připravený sud na vodu. Pumpa u studny je opravena, voda teče. Prosím občany, aby si uklidili hrobová místa a odpadky nevyhazovali za hřbitov, ale do připravené popelnice. Je platný nový řád veřejného pohřebiště, prosím o jeho dodržování. Máme pěkný hřbitov tak ho pojďme společně udržovat.

Platný řád veřejného pohřebiště:

Aktuální mimořádná a ochranná opatření ke covid-19

Mimořádné opatření – vyšetření na přítomnost SARS CoV-2 zaměstnanců škol a školských zařízení s nezbytnou péčí o děti od 2 do 10 let
Mimořádné opatření – povinné testování veřejní zaměstnavatelé pod 50 osob
Změna mimořádného opatření ze dne 26. února 2021 k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 20. 3. 2021 do odvolání
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 22. 3. 2021

Číst více

Oznámení o veřejném projednání záměru „Středisko obchodu a služeb, Karlovy Vary – Hory I.“

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ oznamuje termín veřejného projednání ve smyslu § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, záměru „Středisko obchodu a služeb, Karlovy Vary – Hory I.

Veřejné projednání se s ohledem na aktuálně platná vládní protiepidemická nařízení bude konat distanční formou – videokonferencí:

Místo: prostřednictvím bezplatné internetové aplikace Microsoft Teams, na tomto odkazu (návod pro připojení – viz níže)

Datum: 15. 3. 2021 (pondělí)

Čas: 15:00 hod. (možnost připojení již od 14:00 hod.; prostor pro zkušební připojení, případně prostor pro vyřešení technických problémů – pro zajištění řádné účasti na veřejném projednání je doporučeno toto provést do 14:45 hod.)

Oznámení ke stažení ve formátu PDF níže:

Krajský úřad Karlovarského kraje přezkoumal hospodaření obce Hory za období 1.1.2020 do 31.12.2020

Odbor finanční Krajského úřadu Karlovarského kraje přezkoumal na začátku tohoto roku hospodaření obce Hory za období 1.1.2020 do 31.12.2020. Při přezkoumání hospodaření obce Hory za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle §10 odst. 3 písm a) zákona č. 420/2004Sb.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hory za rok 2020 ke stažení ve formátu PDF:

Zapojte se do soutěže Tradiční výrobek roku 2021

Kdo vyrábíte, tvoříte něco zajímavého na území Karlovarského kraje, zapojte se do internetové soutěže Tradiční výrobek roku! Můžete se přihlásit, i když nepodnikáte a vaše tvoření je pouze pro vaši zábavu. Nebo můžete nominovat někoho blízkého, kdo vytváří hezké, inspirativní věci.

Číst více