Aktuality

Povinné čipování psů v obci Hory

Povinnost opatřit psa čipem ukládá majitelům novela veterinárního zákona a současně také nařízení EU o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu, a to od 1. ledna 2020. Těm, kteří toto nařízení nesplní, hrozí pokuta až do výše 20 tisíc Kč.

Číst více

Pondělní rozvozy – Statek Bor

Pondělní rozvozy statku Bor budou v zimních měsících upravené a jejich rozpis je uveden na plakátu níže. Statek Bor nebude do obce Hory zajíždět každé pondělí. Další závoz do obce Hory je plánován na pondělí 2. prosince 2019.

Číst více

Výpověď smlouvy o službách spojených s nakládáním se směsným odpadem

Obec Hory oznamuje všem vlastníkům rodinných domů, kteří mají s obcí Hory uzavřenou platnou smlouvu o službách spojených s nakládáním se směsným odpadem, že tuto smlouvu k 31.12.2019 vypovídá. Důvodem je vydání nové Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, která likvidaci komunálního odpadu upravuje a občané jsou jí povinni se řídit. Dle zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech již není nadále možné platit poplatky za svoz komunálního odpadu na základě smlouvy tak, jako tomu bylo dosud.

Číst více

Čekají nás dušičky, pozor na lidské hyeny a sváteční řidiče

Vzhledem k tomu, že počasí stále více připomíná podzim, začíná se brzy stmívat a stále častěji se setkáváme s mlhami, můžeme říct, že nastává dušičkové období. Památka zesnulých neboli Dušičky připadají na datum 2. listopadu, lidé však navštěvují místa posledního odpočinku i s týdenním předstihem a mnohdy i několik dní poté. I v tomto smutném období je však potřeba si uvědomit, že musíme myslet na svou bezpečnost a hlídat si své osobní věci.

Číst více