Aktuality

Aktuální mimořádná a ochranná opatření ke covid-19

Aktuální mimořádná opatření ke stažení níže ve formátu PDF:

Dětské hřiště v Horách zůstává v provozu

Na dětské hřiště v Horách smí vstupovat pouze obyvatelé obce Hory a to za dodržování přísných hygienických požadavků stanovených vládou České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Nutné je dodržování rozestupů min. 2m, ochrana dýchacích cest (nos, ústa) – respirátory a děti musí mít nasazené roušky. Hřiště je pravidelně desinfikováno.

Pokud nebudou dodržována hygienická nařízení, bude hřiště uzavřeno. Prosím buďte ohleduplní k sobě i svým sousedům.

Zemřel zastupitel obce PhDr. Pavel Feigl

Ve věku 69 let zemřel v důsledku onemocnění covid-19 obyvatel a zastupitel obce Hory PhDr. Pavel Feigl, doktor filozofie a historik.
Jeho odchodem obec ztrácí hrdého občana, který se věnoval historii a přírodě naší obce.
Nikdy nezapomenene, čest jeho památce.
Upřímnou soustrast pozůstalým.

Mimořádná vládní nařízení – zpřísnění volného pohybu osob

Vláda vydala celkem jednadvacet nových usnesení. Jedno z nejzásadnějších nařízení je zpřísnění volného pohybu osob. Od 1.3.2021 je zakázáno opustit okres s výjimkou nezbytně nutných cest – do zaměstnání nebo k lékaři. Při cestě mimo okres je vyžadováno písemné potvrzení nebo čestné prohlášení. Obec Hory spadá do okresu Karlovy Vary.

Číst více

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu

Níže naleznete ve formátu PDF ke stažení částku Sbírky zákonů č. 39/2021 obsahující „Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021 a související krizová opatření.

Sdělení a ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví

Níže naleznete sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 od 1.3.2021 ke stažení ve formátu PDF a mimořádné opatření:

Konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“).

Oznámení ke stažení ve formátu PDF: