Aktuality

Výstraha ČHMÚ

VÝSTRAHA ČHMÚ

       VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Číslo:  PVI_2016/66

Vydaná: čtvrtek 14.07.2016 14:38  (12:38 UTC)

Na jev: VELMI VYDATNÝ DÉŠŤ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Královéhradecký
       Liberecký
       od čtvrtka 14.07.2016 14:30  do čtvrtka 14.07.2016 22:00

Na jev: POVODŇOVÁ POHOTOVOST (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Liberecký:(LB,)
       od čtvrtka 14.07.2016 14:30  do pátku 15.07.2016 12:00

Na jev: VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Praha
       Středočeský
       Pardubický
       Ústecký
       od čtvrtka 14.07.2016 14:30  do čtvrtka 14.07.2016 22:00

Na jev: POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Středočeský:(MB,)
       Plzeňský
       Jihočeský
       Královéhradecký:(NA,RK,TU,)
       Ústecký:(DC,)
       od čtvrtka 14.07.2016 14:30  do pátku 15.07.2016 12:00

Na jev: VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Karlovarský
       Plzeňský
       Jihočeský
       od čtvrtka 14.07.2016 14:30  do čtvrtka 14.07.2016 18:00

S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2016/65
Tato výstraha upřesňuje výstrahu č. 65 na hydrologické jevy a časovou změnu
na velmi vydatný a vydatný déšť.

Kolem tlakové níže se středem nad Polskem k nám od severozápadu proudí
chladný a vlhký vzduch.

Za posledních 24 h spadlo v Čechách většinou od 15 do 40 mm srážek,
ojediněle zejména v horských oblastech nad 60 mm. Trvalé a místy i vydatné
srážky budou v Čechách, zejména v oblasti Jízerských hor a Krkonoš v
nejbližších hodinách pokračovat. Slábnutí srážek předpokladáme ve večerních
hodinách. Na navětří Jizerských, Lužických hor a Krkonoš může spadnout v
nejbližších 12 h kolem 40 mm, do rána kolem 15 mm srážek. Jinde v Čechách
spadne ve čtvrtek do večerních hodin většinou 5 až 15 mm srážek.

Na tocích očekáváme dnes i zítra většinou mírně rozkolísané vodní stavy,
místy  i výraznější kolísání či vzestupy v závislosti na množství srážek.
Vzhledem k předpovídaným srážkám dojde k nejvýraznějším vzestupům během
dneška v povodí Jizery (s kulminacemi na úrovni 1. SPA), L. Nisy a Smědé (s
možností i krátkodobého dosažení až 3. SPA). Kulminace se předpokládají
během dnešní noci až zítřka. Také na ostatních vodnějších tocích zejména v
Čechách mohou někde hladiny dosáhnout 1. SPA.

Doporučení ke zmírnění následků jevů:
-Při silném dešti dostatečně snížit rychlost jízdy autem, nebezpečí
aquaplaningu.
-Při průtoku vody přes komunikace či jejich zatopení nevjíždět do vody,
pozor na podemletí krajnic a mostů.
-Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas
nebo internet ČHMÚ).
-Nutno vyvarovat se veškerých aktivit v korytě toku a v bezprostředním
okolí (koupání, jízda lodí, apod.).
-Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného
sboru ČR.
-Na podmáčeném povrchu a při silnějším větru možnost pádů stromů.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Handžák, Vrabec
       ve spolupráci s VGHMÚř

Pozvánka

Vážení přátelé,

Muzeum Karlovy Vary vás srdečně zve v neděli 3. července na komentovanou prohlídku výstavy „Bez hranic“ v Královské mincovně v Jáchymově.

Na jedinečné výstavě „Bez hranic. Umění v Jáchymově a Krušnohoří mezi gotikou a renesancí“ naleznou návštěvníci množství informací k jednotlivým exponátům i k místům, odkud pocházejí. Mnohem více je však možné se dozvědět přímo od autorky výstavy doc. Michaely Ottové z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která zájemce výstavou provede i se zasvěceným komentářem.Prohlídka se koná od 15 hodin. K výstavě je možné zakoupit unikátní katalog, který obsahuje nejen fotografie exponátů, ale také řadu odborných informací. Katalog má 790 stran, váží 4 kilogramy a stojí 850 korun, což je vzhledem k obsahu a rozsahu cena více než příznivá.

S pozdravem
Romana Borusíková

Muzeum Karlovy Vary

Výstraha

VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2016/57

Vydaná: pátek 24.06.2016 11:34  (09:34 UTC)

Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY  (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Praha
       Středočeský
       Pardubický
       Královéhradecký
       Liberecký
       Ústecký
       Jihomoravský
       Zlínský
       Olomoucký
       Moravskoslezský
       od pátku 24.06.2016 12:00  do soboty 25.06.2016 21:00

Na jev: VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Praha
       Středočeský
       Karlovarský
       Plzeňský
       Jihočeský
       Liberecký
       Ústecký
       od soboty 25.06.2016 15:00  do neděle 26.06.2016 00:00

Na jev: VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Pardubický
       Královéhradecký
       Vysočina
       od soboty 25.06.2016 18:00  do neděle 26.06.2016 03:00

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Karlovarský
       Plzeňský
       Jihočeský
       Vysočina
       od pátku 24.06.2016 12:00  do soboty 25.06.2016 21:00

Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Jihomoravský
       Zlínský
       Olomoucký
       Moravskoslezský
       od soboty 25.06.2016 20:00  do neděle 26.06.2016 03:00

S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2016/56
Výstraha rozšiřuje období platnosti výskytu velmi vysokých a vysokých
teplot, zároveň upřesňuje stupeň nebezpečí v některých krajích. Výstraha
přidává varování na výskyt velmi silných a silných bouřek.

Přes naše území bude v sobotu od západu postupovat studená fronta. Před ní
k nám bude vrcholit příliv velmi teplého vzduchu od jihu.

V pátek 24. 6. a v sobotu 25. 6. budou nejvyšší odpolední a podvečerní
teploty v nížinných a středních polohách (do 600 m n. m.) vystupovat na 32
až 36 °C. Velmi vysoké teploty, kolem 35 °C předpokládáme zejména, v Polabí
a v Dolnomoravském úvalu. Na Vysočině a v jihozápadních Čechách se budou
teploty pohybovat nejčastěji kolem 33 °C.

Při slunečném počasí v těchto dnech očekáváme pokles stratosférického ozonu
na hodnoty kolem 300 D. U., což je extrémně podprůměrný stav. Tomu budou
odpovídat i velmi vysoké hodnoty UV-indexu 8-9.

V sobotu odpoledne a večer bude přes naše území od západu přecházet studená
fronta. Na frontě předpokládáme výskyt velmi silných a silných bouřek.
Nejintenzivnější projevy předpokládáme v Čechách a na Českomoravské
vrchovině v pozdějších odpoledních a podvečerních hodinách, kdy budou
bouřky provázeny zejména nárazy větru, ojediněle kolem 25 m/s (90 km/hod),
přívalovým deštěm s krátkodými úhrny ojediněle kolem 50 mm a také kroupami.
Bouřková činnost bude během nočních hodin při postupu z Čech na Moravu
zvolna slábnout.

Doporučení k eliminaci přehřátí a dehydratace organismu s možným
poškozením zdraví v důsledku vysokých teplot:
-Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s  vysokým
UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy)!
-Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a
odpoledních hodinách.
-Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu,
přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.
-Děti do 20 kg by měly vypít 1,5 až 2 l nápojů denně, starší děti a
dospělí kolem 3 l denně. Není vhodné pít ledově vychlazené nápoje.
-Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících
automobilech.
-Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.
-Při použití klimatizace udržovat teplotní rozdíl mezi venkovním a
klimatizovaným prostředím maximálně kolem 5 st. C.   Doporučení ke zmírnění
následků jevů v důsledku velmi silných bouřek:
-Pro omezení škod silným nárazovým větrem zajistit okna, dveře,  odstranit
nebo upevnit volně položené předměty (zahradní nábytek,  slunečníky apod.),
zabezpečit skleníky, stavební jeřáby apod.
-Dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí úrazu větrem  uvolněnými
předměty, pádem ulomených větví apod. a zásahu bleskem.
-V oblastech zasažených přívalovými srážkami lze očekávat rychlý odtok
vody ze svahů, rychlé rozvodnění malých toků, potoků a jindy suchých  koryt,
zatopení níže položených míst, sklepů, podemletí komunikací apod.
-Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických  radarů
zobrazených na stránkách ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci chytrého
telefonu, tabletu, apod.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Josef Hanzlík
       ve spolupráci s VGHMÚř

       http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.
html?layout=1

Výstraha

VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2016/56

Vydaná: čtvrtek 23.06.2016 10:02  (08:02 UTC)

Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY  (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Praha
       Středočeský
       Pardubický
       Královéhradecký:(HK,JC,NA,RK,)
       Liberecký:(CL,)
       Ústecký
       Jihomoravský
       Zlínský
       Olomoucký
       Moravskoslezský
       od pátku 24.06.2016 11:00  do pátku 24.06.2016 21:00

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Praha
       Středočeský
       Plzeňský
       Jihočeský
       Pardubický
       Královéhradecký
       Liberecký
       Ústecký
       Jihomoravský
       Zlínský
       Olomoucký
       Moravskoslezský
       od čtvrtka 23.06.2016 12:00  do čtvrtka 23.06.2016 20:00

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Karlovarský
       Plzeňský
       Jihočeský
       Královéhradecký:(TU,)
       Liberecký:(JN,LB,SM,)
       Vysočina
       od pátku 24.06.2016 11:00  do pátku 24.06.2016 21:00

S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2016/55
Pro čtvrtek vyhlašujeme výstrahu před vysokými teplotami také pro
Královéhradecký a Pardubický kraj a východní část Libereckého kraje. V
ostatních oblastech zůstává výstraha pro čtvrtek beze změny. Pro pátek
zvyšujeme stupeň nebezpečí výstrahy před vysokými teplotami pro
severovýchodní polovinu území.

Od čtvrtka k nám bude kolem tlakové výše nad severovýchodní Evropou proudit
velmi teplý vzduch od jihu.

Ve čtvrtek 23.6. odpoledne vystoupí teploty na 30 až 34 °C. V pátek 24.6.
už budou polední, odpolední a podvečerní teploty dosahovat 32 až 36 °C.

V těchto dnech očekáváme při slunečném počasí pokles stratosférického ozónu
až na hodnoty pod 300 D.U. Lze proto předpokládat nárůst maximálních
denních hodnot UV indexu na hodnoty až kolem 8,5. V pátek 24.6. se hodnoty
UV indexu mohou kolem poledne přiblížit k 9.

Vysoké teploty nad 31 °C, místy i nad 34 °C se budou na našem území
vyskytovat i v sobotu. Jen na západě Čech může být i těsně pod 30 °C. V
sobotu později odpoledne a večer bude v Čechách docházet k přibývání
oblačnosti s bouřkami, i velmi silnými. Výstrahu proto budeme v dalších
dnech dle potřeby upřesňovat.

Doporučení k eliminaci přehřátí a dehydratace organismu s možným poškozením
zdraví:
-Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a
odpoledních hodinách.
-Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících
automobilech.
-Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu,
přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.
-Děti do 20 kg by měly vypít 1,5 až 2 l nápojů denně, starší děti a dospělí
kolem 3 l denně. Není vhodné pít ledově vychlazené nápoje.
-Snažit se vyhnout pobytu na přímém slunci, zejména v době mezi 11. a 15.
hodinou. Nebezpečné je v této době především cílené opalování!
-Při pobytu venku zakrýt pokožku lehkým oděvem a používat ochranné
prostředky (sluneční brýle, pokrývku hlavy, na nechráněné části pokožky
použít prostředky s vysokým ochranným UV faktorem).
-Při použití klimatizace udržovat teplotní rozdíl mezi venkovním a
klimatizovaným prostředím maximálně kolem 5 st.C.
-Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Borovička
       ve spolupráci s VGHMÚř

       http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.
html?layout=1