Aktuality

Kotlíkové dotace

Dne 28.1.2016 vyhlásí Karlovarský kraj výzvu pro žadatele o tuto dotaci. Veškeré informace, podmínky a formuláře k dotaci budou zveřejněny v této výzvě, která bude k dispozici na www.kr-karlovarsky.cz/kotliky a na úřední desce kraje. V případě jakýchkoliv dotazů jsou Vašim občanům k dispozici také pracovníci oddělení grantových schémat, kteří tuto dotaci administrují (konzultace jsou poskytovány e-mailem, telefonicky nebo po předchozím telefonickém objednání i osobně).

V případě zvýšeného zájmu Vašich občanů o Kotlíkovou dotaci, je možné sjednat schůzku (besedu) pro žadatele přímo ve Vaší obci. Prosím o pochopení, že naše kapacity jsou omezené a nebude v našich silách vyhovět všem obcím a v případě zájmu doporučujeme spolupracovat i s obcemi okolními, příp. se svazkem obcí apod., kdy bude zaručena vyšší účast občanů.

Zároveň bychom Vás rádi upozornili na informační semináře/besedy pořádané topenářskými firmami, dodavateli kotlů či jinými institucemi, které nejsou pod naší záštitou. Informace uváděné na těchto seminářích nejsou námi ověřené, ani nemusí být zcela správné.

V případě dotazů jsme Vám plně k dispozici

S pozdravem

Ing. Věra Tomsová vedoucí odboru investic a grantových schémat

Krajský úřad Karlovarského kraje Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary

tel.:       +420 354 222 432 mobil:   +420 724 002 746

e-mail: vera.tomsova@kr-karlovarsky.cz www.kr-karlovarsky.cz