Aktuality

Konání sčítání lidu, domů bytů v roce 2021 v ČR

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“).

Oznámení ke stažení ve formátu PDF:

Usnesení Vlády ČR ze dne 14. února 2021 a související opatření

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č.125 – kde vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů a související usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření

Číst více

Ochranné opatření – MZd

  • Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 15. 2. 2021 do odvolání
  • Mimořádné opatření – změna mimořádných opatření k antigennímu testování ze dne 20. 11. 2020

Plné znění ke stažení ve formátu PDF:

Kontroly mezi okresy u obce Hory

Vážení spoluobčané,

naše obec se nachází u rozhraní okresů Karlovy Vary a Sokolov.

Obec Hory spadá do okresu Karlovy Vary. V ranních hodinách došlo ke zmatečné situaci, kdy se mezi obcemi Hory a Jenišov objevily špatně umístěné dopravní značky s upozorněním na kontrolu.

Vjezd do obce Hory je však kontrolován Policií ČR pouze ze směru od Lokte, Nového Sedla a Louček. Ve směru od Jenišova je průjezd bez kontrol. Dopravní značení odborná firma během následujících hodin uvede do korektního stavu.

V případě dotazů či požadavků o pomoc kontaktujte starostku obce 777 747 448

Výzva hejtmana Karlovarského kraje k omezení mobility

„Na základě dnešního apelu ministerstva zdravotnictví, který vychází z kritické situace v lůžkové péči o pacienty s COVID-19 a z epidemiologických dat v našem regionu, se obracím s prosbou na všechny občany Karlovarského kraje, aby na co nejnižší možnou míru omezili pohyb v rámci jednotlivých měst a obcí a před každou ze svých cest zvážili její nezbytnou nutnost. Chápeme, že je třeba se dopravit do práce, k lékaři, případně obstarat základní nákup. Všechny ostatní cesty a setkání ale, prosíme, omezte na minimum. Dospěli jsme do okamžiku, kdy kapacity našich nemocnic a zdravotnických zařízení skutečně nestačí a každá další zátěž může tento stav jen zhoršit.“ 

Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje