Výbory obce

Kontrolní výbor:

Předseda: Jan Paleček
Členové: Miroslav Hradílek
Miroslav Pištej

Finanční výbor:

Předseda: Mgr. Petra Nezbedová
Členové:

PhDr. Pavel Feigl

Jiří Patera