Výbory obce

Kontrolní výbor:

Předseda: Jan Paleček
Členové: Lucie Kadlecová
Vladimír Valeš

Finanční výbor:

Předseda: Václav Kolínek
Členové:

Miroslav Hradílek
Mgr. Petra Nezbedová