Výbory obce

Kontrolní výbor:

Předseda: Jan Paleček
Členové: Petra Nezbedová
Václav Kolínek

Finanční výbor:

Předseda: Miroslav Hradílek
Členové:

Jiří Patera