Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce Hory se skládá z 5 členů:

Starostka obce Hory: Lucie Hostašová
Místostarosta: Karel Špecián
Ostatní členové zastupitelstva:

PhDr. Pavel Feigl

Mgr. Petra Nezbedová
Jan Paleček