Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce se skládá ze 7 členů:

Starostka obce: Lucie Hostašová
Místostarosta: Karel Špecián
Ostatní členové: Dagmar Čáslavová
Mgr. Petra Nezbedová
Jan Paleček
Milan Pokorný
Miroslav Pištej