Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce Hory se skládá z 5 členů:

Starostka obce Hory: Lucie Hostašová
Místostarosta: Karel Špecián
Ostatní členové zastupitelstva:

PhDr. Pavel Feigl

Mgr. Petra Nezbedová
Jan Paleček

Termíny konání zastupitelstva na rok 2020:

  • 27.1.2020
  • 30.3.2020 – z důvodu vyhlášení Nouzového stavu se zastupitelstvo nekonalo
  • 27.4.2020
  • 22.6.2020
  • 7.9.2020
  • 9.11.2020 – přeloženo na 26.10.2020
  • 14.12.2020

Vždy od 17 hod. v zasedaní místnosti Obecního úřadu Hory.
Změna termínu vyhrazena.