Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce Hory se skládá ze 7 členů:

Starostka obce Hory: Lucie Hostašová
Místostarosta: Jan Paleček
Ostatní členové zastupitelstva:

Miroslav Hradílek
Lucie Kadlecová
Václav Kolínek

Karel Špecián
Vladimír Valeš

Předpokládané termíny konání zastupitelstva na rok 2023:

  • 23. leden 2023
  • 27. února 2023
  • 24. dubna 2023
  • 19. června 2023
  • 11. září 2023
  • 20. listopadu 2023
  • 11. prosince 2023

Vždy od 16 hod. v zasedaní místnosti Obecního úřadu Hory.
Změna termínu vyhrazena.