Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce Hory se skládá ze 7 členů:

Starostka obce Hory: Lucie Hostašová
Místostarosta: Jan Paleček
Ostatní členové zastupitelstva:

Miroslav Hradílek
Lucie Kadlecová
Václav Kolínek

Karel Špecián
Vladimír Valeš

Předpokládané termíny konání zastupitelstva na rok 2022:

  • 28. února 2022
  • 25. dubna 2022
  • 13. června 2022
  • 12. září 2022
  • 28. listopadu 2022
  • 12. prosince 2022

Vždy od 16 hod. v zasedaní místnosti Obecního úřadu Hory.
Změna termínu vyhrazena.