Místní poplatky

platné od 1.1.2018

Směsný komunální odpad

Objem nádoby Čestnost svozu Cena / rok Cena / čtvrtletí
110 l / 120 l 1 x týdně 2.552,- Kč 638,- Kč
110 l / 120 l 2 x měsíčně 1.164,- Kč 291,- Kč
110 l / 120 l 1 x měsíčně 578,- Kč 144,50 Kč
240 l 2 x měsíčně 2.498,- Kč 624,50 Kč

 

Poplatky za psa

1 pes a každý další
uživatel 100,-Kč 150,-Kč
uživatel důchodce a ZTP 50,-Kč 75,-Kč