Místní poplatky

Poplatky za svoz komunálního odpadu, poplatky ze psů a poplatky z nájmu pozemků je možné hradit výhradně převodem na bankovní účet GE Money Bank a.s., číslo účtu 180324634/0600.
Variabilní symbol u komunálního odpadu, poplatku ze psů:   číslo popisné nemovitosti
Variabilní symbol u nájmu pozemků:  parcelní číslo pronajatého pozemku

Poplatek je splatný nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku.


Směsný komunální odpad (poplatky jsou platné od 1.1.2020)

Druh svozuObjem nádoby v litrechČetnost vývozuPočet výsypů za rokVýše poplatku v Kč
APopelnice 110/120 l1x měsíčně12600,- Kč
BPopelnice 110/120 l1x za 14 dní261 200,- Kč
CPopelnice 110/120 l1x týdně522 300,- Kč
DPopelnice 240 l1x týdně525 200,- Kč

Poplatky za psa

Za jednoho psa – 200 Kč

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele – 300 Kč

Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let – 100 Kč

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let – 150Kč