Správní a místní poplatky

Ověřování listin – 30 Kč

Ověřování podpisu – 30 Kč/podpis

Přihlášení k trvalému pobytu – 50 Kč/os

Připojení nemovitosti k místní komunikaci – 500 Kč

Zvláštní užívání místní komunikace – 500 Kč

Psi:
– 1 pes 100 Kč, za dalšího 150 Kč
– důchodci a invalidé – 1 pes 50 Kč, za dalšího 75 Kč

Czech point: Vydání ověřeného výstupu informačního systému veřejné správy (výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, rejstříku trestů, bodobého systému atd..)
– za 1 stranu 100 Kč, za každou další započatou 50 Kč

č.ú.: 180324634/0600