Správní a místní poplatky

Ověřování listin – 30 Kč

Ověřování podpisu – 30 Kč/podpis

Přihlášení k trvalému pobytu – 50 Kč/os

Připojení nemovitosti k místní komunikaci – 500 Kč

Zvláštní užívání místní komunikace – 500 Kč

Poplatky za psa
Za jednoho psa – 200 Kč
Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele – 300 Kč
Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let – 100 Kč
Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let – 150Kč

Czech point: Vydání ověřeného výstupu informačního systému veřejné správy (výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, rejstříku trestů, bodobého systému atd..)
– za 1 stranu 100 Kč, za každou další započatou 50 Kč

č.ú.: 180324634/0600


Poplatky za svoz komunálního odpadu, poplatky ze psů a poplatky z nájmu pozemků je možné hradit výhradně převodem na bankovní účet GE Money Bank a.s., číslo účtu 180324634/0600.
Variabilní symbol u komunálního odpadu, poplatku ze psů:   číslo popisné nemovitosti
Variabilní symbol u nájmu pozemků:  parcelní číslo pronajatého pozemku

Poplatek je splatný nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku.